Едукација за одржлив развој и енергетската ефикасност,
Остварувајќи ја нашата мисија придонесуваме за транспарентност и ЕУ интеграција view more
Унапредување на образованието за одржлив развој
и животна средина
Поддржан евроинтеграциски процес
и зајакната регионална соработка
view more

 Ублажување и прилагодување на климатски промени

Адресирајќи ја потребата за одржливо искористување на ресурсите во природата, се вклучуваме во проекти што придонесуваат со решенија за намалување на СО2 емисиите, преку оптимизација во искористувањето на енергенсите и унапредување на системите за управувањето со енергија, како кај индустријата, така и во јавниот сектор, со што дополнително го зајакнуваме општеството во неговите напори за дефинирање и остварување на Целите за одржлив развој на национално ниво.

Education for sustainable development and energy efficiency

Promoting modern environmental practices that offer solutions for achieving sustainable urban and rural development
0
Соларни панели
0
Квалитет на вода
0
Ветерници
0
Рециклирање

Мисија

The mission of the Association Center for Environmental Resources (REC) - Northern Macedonia Skopje is to achieve sustainable development through рационално environmental resource management. A CSO working on the principles of sustainability, it emphasizes the social, economic and environmental aspects, and focuses on long-term solutions based on a holistic approach and regular involvement of various stakeholders and the general public in environmental improvement processes; and its resources.

More

News

Снимање на видеата како дел од Прирачникот за наставници

Снимање на видеата како дел од Прирачникот за наставници

Центарот за ресурси во животна средина (РЕЦ) – Северна Македонија, во декември 2023 започна co...

Read more
Ликовен конкурс на тема: ,,Паметно управување со отпад преку селекција, реупотреба, рециклирање и компостирање”

Ликовен конкурс на тема: ,,Паметно управување со отпад преку селекција, реупотреба, рециклирање и компостирање”

Во рамки на проектот Подигнување на јавната свест за потребата од паметно управување со отпадот...

Read more